Geschiedenis

Een korte geschiedenis van voetreflexzonetherapie.

De basis van reflexzonetherapie ligt in het oude China, zo’n 5000 jaar terug. Ook de Egyptenaren en de indianen kenden deze vorm van voetmassage al duizenden jaren geleden. De huidige voetreflexologie is ontstaan toen de Amerikaanse arts Dr. William Fitzgerald en fysiotherapeute Eunice Ingham zich rond 1915 bezig gingen houden met “de behandeling van organen op afstand” oftewel, zonetherapie.

Hierbij werd het lichaam in 10 zones verdeeld, en bleek dat plaatsen die op/of in het lichaam ver van elkaar verwijderd liggen, elkaar beïnvloedden.

In de jaren ´30 ontwikkelde Eunice Ingham het werk van Dr. Fitzgerald verder maar, anders dan hij, werkte zij niet met druk op verschillende delen van elke zone. Zij bracht de relatie van de voeten tot de diverse zones in kaart en bij de behandeling van het lichaam concentreerde zij zich dan ook uitsluitend op de voeten.

Hanne Marquardt is degene geweest die deze methode, aangevuld met eigen ervaringen, grote bekendheid heeft gegeven in West Europa. Veel mensen hebben de herstellende werking van voetreflexologie al ervaren.