Behandelovereenkomst

Op te stellen tussen cliënt en Mevr. van Geest-Bakker

Behandelovereenkomst Voetreflextherapie

Om te voldoen aan wet en regelgeving moet ik vastleggen wat ik met u afspreek over uw behandeling. Hiervoor is deze overeenkomst bedoeld. Door ondertekenen gaat u hiermee akkoord.

Ik heb u geïnformeerd over de aard van de behandeling, de duur van de behandeling en de privacy regels zoals die ook zijn te vinden op mijn website http://www.balansvoetreflextherapie.nl

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is deze behandelovereenkomst opgesteld. In de WGBO is onder meer geregeld:

 • recht op informatie
 • vereiste toestemming voor minderjarigen;
 • recht op inzage in dit dossier;
 • geheimhouding van cliënten gegevens.

Algemene bepalingen:

 • Deze behandelovereenkomst is opgesteld aan de :hand van de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Vereniging van Reflexzone Therpeuten (VNRT)
 • Uw therapeut is opgeleid volgens de eisen van de VNRT en voldoet aan de bij- en nascholingverplichtingen
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 50,00 per sessie  
 • Indien de cliënt de afspraak minimaal 24 uur van te voren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.  
 • Ik ben geregistreerd bij VNRT met registratienummer: 101883
 • Ik conformeer mij aan het klacht en tuchtrecht van de VNRT, alsmede aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Op de website vindt u meer informatie   

Hoogerheide,     ……………            (datum)

Handtekening cliënt                               Handtekening Meta van Geest, voetreflextherapeut